Blog

فوریه 28, 2018

دستگاه لیزر Alex-Diode

بهترین قیمت خرید لیزر موهای زائد

بهترین قیمت خرید لیزر موهای زائد

دستگاه لیزر موهای زائد

 

دستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nm

بهترین قیمت خرید لیزر موهای زائد

لیزرهای Alex Diode جدیدترین و موثـر ترین لیزرها در فرآیند موزدایی دائمی برای انـواع مو و پوست با

رنگ هــای مختلف می باشند. این دستگاه مجهـز به TEC سیستم خنک کننده بسیار قوی برای تماس با

پوست میباشد که میتواند با وجود این قابلیت ، توان هـای بالای لیزر را بدون ایجاد درد و سوختگی روی

سطح پوست اعمال نماید.

لیزر الکس دایود با عمق نفوذ بالا و انرژی 20J/cm2 بـرای هـر تک پالس و جذب بالاتر در کلروفرم ملانین ،

درون لایه اپیـدرم نفـوذ می کنـد و توسـط ملانین موجود درفولیکول های مو جذب می شوند. در طـول

فرآینـد درمـان انرژی لیــزر به انـرژی گـرمـایی تبدیل میشود که بـدون وارد نمـودن آسیب به بافت های

اطراف فولیکول های مو را از بین برده و باعث حذف موثر تر مو می گردد.

 

دستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nm دستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nmدستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nmدستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nmدستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nmدستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nmدستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nmدستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nmدستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nmدستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nmدستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nmدستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nmدستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nmدستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nmدستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nmدستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nmدستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nm

بهترین قیمت خرید لیزر موهای زائد

محصولات , ,
About طاهر تاج پارس

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.